1.MEĐUNARODNI
FESTIVAL PLIVANJA
ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
07.12.2019.